Ieder kind telt
Bestuur 

Hoffenne is onderdeel van de Stichting voor Protestants-Christelijk Primair Onderwijs in de Duin- en Bollenstreek (PCPO D&B)  en verzorgt primair onderwijs aan ruim 1.800 leerlingen op tien locaties in Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Sassenheim, Voorhout en Warmond. Er werken 200 personeelsleden.
PCPO heeft bestuur en toezicht gescheiden met ingang van 1 januari 2010. Het College van Bestuur vormt het bevoegd gezag van Stichting en de bij de Stichting aangesloten scholen. Het College van Bestuur is eindverantwoordelijk voor het beleid van de Stichting en de aangesloten scholen. Het College van Bestuur geeft leiding aan de schooldirecteuren en het bestuursbureau.
De Raad van Toezicht toetst hoe de organisatie wordt bestuurd en de doelstellingen worden gerealiseerd.
Het bestuursbureau is gevestigd aan de Grachtweg 32 te Lisse.