Ieder kind telt
Ouderraadcommissie
De ouderraadcommissie komt maandelijks bij elkaar. Zij onderhoudt het contact tussen school en ouders door organisatie van een ouderavond en/of koffieochtenden. Voor de ouderraadcommissie kan iedere ouder, die een kind op onze school heeft, zich verkiesbaar stellen. De belangrijkste taken zijn:
- het voorbereiden en organiseren van activiteiten (i.s.m. de leerkrachten);
- het beheren van de ouderbijdrage
Van de ouders wordt een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd per kind (exclusief kosten van het schoolreisje) om activiteiten, waarvoor de school geen of onvoldoende subsidie ontvangt, uit te voeren. Van de ouderbijdrage gaat een deel naar het klassenbudget wat beheerd wordt door de betreffende leerkracht. Het restant van de bijdrage wordt besteed aan feesten, excursies, traktaties schoolreis, extra speelmateriaal enz.
Als u wilt helpen, kunt u contact opnemen met één van de leden of zich opgeven bij de leerkracht van uw kind.
De ouderraadcommissie bestaat uit de volgende personen:
Mira van der Luijt - voorzitter     
Nancy Hellendoorn - penningmeester         
Marleen van de Eijkel                    
Ingrid van der Meulen
Tina de Best
Wilma Mulder

U kunt de ouderraadcommissie bereiken via email: orc@hoffenne.nl