Ieder kind telt
Ouderraadcommissie
De Ouderraadcommissie (ORC) bestaat uit ouders van kinderen die op onze school zitten en een vertegenwoordiger van de leerkrachten. De ORC organiseert verschillende activiteiten zoals met Pasen of Koningsdag en beheert de Ouderbijdrage. Samen met de leerkrachten zorgen zij er voor dat de kinderen kunnen genieten van de verschillende activiteiten vanuit school.
Taken
De commissie komt een aantal keer per jaar bij elkaar om te vergaderen. Onderling verdelen zij de activiteiten voor het jaar. In kleine teams werken ze het hele jaar door aan deze activiteiten. Daarnaast zorgen zij voor een goede verdeling van het geld dat de ouders betalen aan Ouderbijdrage. Dit geld wordt gebruikt voor dingen waar alle kinderen van school van profiteren. De belangrijkste taken van de ORC zijn:
 • Het voorbereiden en organiseren van activiteiten.
 • Aanspreekpunt voor ouders over praktische zaken rond de activiteiten.
 • Het jaarlijks organiseren van de Avondvierdaagse.
 • Beheren van de ouderbijdrage.
Jaarlijks terugkerende activiteiten
De ORC organiseert of helpt het team van leerkrachten bij de volgende activiteiten:
 • Schoolreisje
 • Kinderdienst
 • Sint
 • Kerst
 • Pasen
 • Koningspelen
 • Eindfeest
 • Avondvierdaagse
 • Informatieavond (om het jaar)
 • Schoolfotograaf
 • Dotday
 • Dag van de Leerkracht
Samenstelling
De ORC bestaat uit ouders van kinderen van school en een vertegenwoordiger vanuit de leraren.  De ORC bestaat uit de volgende leden:
 • Mira van der Luijt  - voorzitter
 • Petra Meijer-van Beelen - penningmeester
 • Yvette di Benedetto
 • Suzanne Huysman
 • Louise Tetteroo
 • Marleen van den Eijkel
 • Wilma Mulder
 • Wilma van den Berg - vertegenwoordiging leerkrachten

Lid worden of helpen?
Als u ook wilt helpen dan horen we dat natuurlijk graag. U kunt contact opnemen met één van de leden of een e-mail sturen naar orc.hoffenne@sophiascholen.nl